ISO 45001 - Sănătate și securitate ocupațională -

ISO 45001:2018 este un standard internațional ce definește cerințele pentru un sistem de management al sănătății și securității ocupaționale. Predecesorul său, standardul britanic OHSAS 18001, este considerat retras.
 
Certificarea unui sistem de management al sănătății și securității ocupaționale reprezintă o dovadă credibilă că organizația a stabilit și implementat controale eficace menite a preveni accidentele de muncă și urmărește să ofere un mediu de lucru sigur pentru angajații săi, pentru subcontractorii ce își desfășoară activitatea sub controlul său dar și pentru vizitatori sau oricine se află temporar în locațiile pe care le controlează.
Cerintele acestui standard sunt în mare măsură corelate cu legislația națională privind sănătatea și securitatea în muncă. Astfel, o organizație ce se conformează prevederilor legale nu va întâmpina dificultăți majore în a implementa cerintele lui ISO 45001:2018.
RIGCERT este acreditat pentru certificarea sistemelor de management al sănătății și securității ocupaționale atât conform ISO 45001:2018. Certificatul nostru de acreditare este disponibil aici.
 

ISO 45001 stabilește cerințele pe care o organizație trebuie să le îndeplinească pentru a deține un sistem de management al sănătății și securității ocupaționale ce poate fi auditat și certificat. În continuare prezentăm și explicăm pe scurt cerințele lui ISO 45001:2018, cu importanta mențiune că aceste cerințe trebuie înțelese și implementate ținând cont de specificul fiecărei organizații, de pericolele și riscurile de sănătate și securitate identificate.

CONTEXTUL ORGANIZAȚIEI

Organizația trebuie să determine aspectele interne și externe relevante pentru scopul său și care îi pot afecta abilitatea de a obține rezultatele așteptate ale sistemului de management. Acestă cerință este similară cu ceea ce găsim în edițiile din 2015 ale ISO 9001 și ISO 14001, astfel că o organizație ce urmărește să implementeze un sistem de management integrat poate realiza această identificare o singură dată, răspunzând la cerințele mai multor standarde. Părțile ce au un interes în sistemul de management al organizației (pe lângă muncitori, care sunt cel mai evident “stakeholder”) trebuie identificate împreună cu necesitățile și așteptările lor. Iată câteva exemple de părți interesate aplicabile în cazul majorității organizațiilor: autorități, clienți, parteneri, furnizori, comunitate locală, ONG-uri.

Organizația trebuie să definească domeniul de aplicare al sistemului său de management al sănătății și securității ocupaționale, care va include activități, produse și/ sau servicii ce pot avea un impact asupra performanței de sănătate și securitate a companiei. Domeniul de aplicare al sistemului de management trebuie documentat.

LEADERSHIP ȘI PARTICIPAREA MUNCITORILOR

Conducerea organizației trebuie să demonstreze leadership și angajament cu privire la sistemul de management prin modalități precum: asumarea responsabilității pentru prevenirea accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale; protejarea muncitorilor de eventuale repercusiuni în urma raportării de pericole sau incidente sau dezvoltarea unei culturi organizaționale ce acordă importanță protejării sănătății și securității personalului. O politică în domeniul sănătății și securității ocupaționale trebuie definită de conducere și comunicată în cadrul organizației. Managementul de vârf este de asemenea responsabil pentru a defini și comunica roluri, responsabilități și autorități pentru personalul organizației.

În același timp conducerea trebuie să se asigure că muncitorii sunt consultați și participă la deciziile legate de aspecte de sănătate și securitate ce au un impact asupra activităților lor zilnice.

PLANIFICARE

Organizației i se solicită să dezvolte un proces de identificare a pericolelor referitoare la sănătate și securitate ocupațională ținând cont de aspecte precum: organizarea muncii, factori sociali, activități rutină și non-rutină, incidente de sănătate și securitate anterioare, situații de urgență potențiale sau personalul implicat.

Riscurile referitoare la sănătatea și securitatea personalului precum și alte riscuri (ce se referă la stabilirea și implementarea sistemului de management) trebuie evaluate în conformitate cu o metodologie definită. În multe țări legislația solicită o evaluarea a riscurilor de sănătate și securitate în muncă și organizația poate utiliza această evaluare pentru a răspunde cerinței standardului.

ISO 45001 solicită și o evaluare a oportunităților de îmbunătățire a performanței de sănătate și securitate și a sistemului de management. Cerințele legale și alte cerințe (e.g. cerințe ce provin din contracte, din participare în diverse inițiative voluntare, cerințe ale clienților, etc) aplicabile pericolelor referitoare la sănătate și securitate trebuie identificate și actualizate atunci când este cazul. Organizația trebuie să stabilească obiective în domeniul sănătății și securității ocupaționale și să monitorizeze îndeplinirea lor.

SUPORT

Resursele necesare pentru stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemuliu de management al sănătății și securității ocupaționale trebuie determinate și puse la dispoziție.

Standardul solicită organizației să determine competența necesară pentru personalul ce îi poate afecta performanța de sănătate și securitate și să se asigure că aceste cerințe de competență sunt satisfăcute. După cum este necesar organizația trebuie să acționeze pentru a se asigura că personalul său obține competența necesară (ex. prin instruire, recurtare, mentorat sau alte metode). Conștientizarea este un aspect important și organizația trebuie să se asigure că personalul său este conștientizat cu privire la aspecte ca: prevederile politicii de sănătate și securitate, contribuția fiecăuria la performanța de sănătate și securitate a organizației, pericolele și riscurile identificate, incidentele de sănătate și securitate și situația investigării lor sau abilitatea muncitorilor de a se retrage din situații de muncă despre care consideră că prezintă un pericol iminent pentru sănătatea sau viața lor. Procese de comunicare eficace sunt solicitate de către ISO 45001 iar organizația trebuie să se asigure că ia în considerare în comunicarea sa aspecte precum: limba, nivelul de înțelere al personalului, etc. Obligațiile de a comunica (de exemplu cu autoritățile relevante) trebuie respectate, iar organizația trebuie să răspundă comunicărilor referitoare la aspecte de sănătate și securitate pe care le primește din exterior. Sistemul de management trebuie susținut cu informații documentate. Amploarea documentației diferă de la o organizație la alta în funcție de structura, dimensiunea companiei, activitățile sale, pericolele și riscurile identificate, produsele și serviciile furnizate. ISO 45001 solicită organizației să stabilească și să respecte reguli privind crearea și actualizarea documentelor (definirea unui format și a suporturilor – hârtie, electronic; stabilirea de controale privind verificarea și aprobarea documentelor). Trebuie implementate controale pentru informația documentată în ceea ce privește: accesul, distribuția, utilizarea, păstrarea, regăsirea cu ușurință, controlul modificărilor, păstrarea și eliminarea. Aceste controale se referă atât la documentele elaborate intern cât și la cele de proveniență externă (ex. documentație de la clienți, furnizori externi, etc).

OPERARE

ISO 45001:2018 solicită organizației să trateze pericolele și riscurile referitoare la sănătate și securitate identificate, utilizând măsuri de control în această ordine: eliminare, substituire, controale inginerești, controale administrative și furnizarea de echipament adecvat de protecție. Modificările în cadrul organizației pot aduce noi pericole de sănătate și securitate sau pot modifica riscurile evaluate astfel că ISO 45001 solicită organizației să controleze schimbările planificate pentru a se asigura că efectele adverse ale acestora sunt tratate și în cazul schimbărilor neașteptate se solicită o analiză a consecințelor și acțiuni în urma acestei analize așa cum este necesar. Procesul de aprovizionare trebuie controlat pentru a asigura că produsele și serviciile achiziționate se conformează cerințelor și nu introduc noi pericole și riscuri. Organizația trebuie să se coordoneze cu subcontractanții și să se asigure că aceștia respectă cerințele sale de sănătate și securitate. Organizației i se solicită să implementeze procesele necesare pentru a se pregăti și a răspunde situațiilor de urgență. ISO 45001 solicită organizației să fie capabilă să răspundă și să furnizeze primul ajutor în cazul unei situații de urgență. Aranjamentele stabilite pentru situații de urgență trebuie testate periodic și îmbunătățite, după caz.

EVALUAREA PERFORMANȚEI

ISO 45001:2018 solicită organizației să măsoare, să monitorizeze, să analizeze și să evalueze performanța sa de sănătate și securitate. Cerința standardului este să se decidă ce anume trebuie măsurat și monitorizat, să se stabilească metodele, să se definească criteriile pentru măsurare și monitorizare și să se specifice când se va efectua măsurarea și monitorizarea. Dacă se utilizează echipamente pentru măsurare și monitorizare acestea trebuie calibrate/ verificate conform specificațiilor. Organizației i se solicită să-și evalueze conformarea cu cerințele legale referitoare la sănătate și securitate precum și cu alte cerințe la care a decis să subscrie și să păstreze informații documentate ca dovadă a evaluării conformării. La intervale planificate trebuie efectuate audituri interne ale sistemului de management cu scopul de a confirma că acesta se conformează cerințelor, este implementat și menținut corespunzător. Conducerea organizației trebuie să analizeze periodic sistemul de management pentru a se asigura că acesta este în continuare adecvat și eficace.

ÎMBUNĂTĂȚIRE

Organizația va determina și implementa oportunități pentru îmbunătățirea performanței de sănătate și securitate și sistemul său de management. Atunci când sunt identificate incidente sau neconformități organizația trebuie: să reacționeze prompt pentru a controla situația și a trata consecințele; să evalueze necesitatea de a implementa acțiuni corective cu scopul de a elimina cauza incindentului sau neconformității; să implementeze acțiunile corective stabilite și să evalueze eficacitatea acestora. În cele din urmă, standardul solicită organizației să își îmbunătățească în mod continuu sistemul de management al sănătății și securității implementat.

Acestea sunt pe scurt cerințele lui ISO 45001:2018. Cerințele sunt generice și trebuie adaptate la specificul organizației, activităților sale, pericolelor și riscurilor referitoare la sănătatea și securitatea ocupațională.

Certificarea sistemului de management ajută organizația să își demonstreze angajamentul și controalele implementate cu scopul de a proteja viața și sănătatea angajaților și a altor persoane ce pot fi prezente la locul de muncă (contractanți, vizitatori, etc).

Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale poate fi implementat în mod individual sau integrat cu alte standarde de sistem de management.

Dacă ești interesat să afli mai multe informații despre ISO 45001 sau OHSAS 18001, poți alege să parcurgi cursurile noastre online pe care le poți accesa de mai jos.

Pentru solicitări referitoare la certificarea unui sistem de management al sănătății și securității ocupaționale te rugăm să ne scrii la adresa office@rigcert.org

Solicită

Ofertă de Certificare

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 45001/OHSAS 18001
  • Alt standard
  • ISO 37001
  • ISO/IEC 27001
  • ISO 22301
  • ISO 39001
  • ISO/IEC 20000-1
  • ISO 50001

Ce spun

CLIENȚII NOȘTRI

Colaborarea noastră pentru certificarea ISO 9001:2015 a decurs excelent! Recomandăm echipa RIGCERT pentru flexibilitate, operativitate şi soluţiile oferite.
image description

Andrei Manea

CEO Concept24 Online
Colaborare excelentă pentru certificarea sistemului nostru integrat de management. Apreciez auditorii RIGCERT pentru modul in care au inteles activitatea noastră şi pentru oportunităţile de imbunatătire identificate.
image description

Marian Sandulache

Director QEHS Helinick
PROFESIONALISM, IMPLICARE, INCREDERE, SIGURANŢĂ, COMUNICARE EFICIENTĂ. Auditul efectuat de echipa RIGCERT nu inseamnă doar controlul sec al clientului ci oferă si soluţii reale la problemele pe care le intampină o organizaţie, ceea ce ne face sa îi recomandăm cu incredere.
image description

Adriana Cojocaru

Director executiv Hifu Terramed Conformal
Recomandăm RIGCERT pentru profesionalismul echipei, promptitudine, flexibilitate. Un partener c RIGCERT iţi asigură garanţia mentinerii standardului de calitate vizat. De asemenea, cursurile online de pe site au reprezentat un real ajutor pentru inţelegerea cerinţelor ISO 9001:2015.
image description

Florin Manea

Director tehnic Bio Terra Med
Colaborăm de mulţi ani cu echipa RIGCERT pentru audit şi certificare conform standardelor internaţionale şi intotdeauna am obţinut rezultatele asteptate. Făra indoială vom continua să lucrăm cu voi.
image description

Cristian Moise

Director Best Plate
Apreciez echipa RIGCERT pentru profesionalism şi operativitate. Am colaborat mereu excelent şi recomand RIGCERT cu mare incredere.
image description

Dan Zoldan

Vicepreședinte ARCVIP

Întrebari

curente

Un sistem de management este un set de elemente (politici, procese, proceduri) utilizate de către o organizație pentru a-și desășura activitățile și a-și îndeplini obiectivele. Un sistem de management poate trata o singură disciplină (ex. managementul calității sau managementul securității informației) sau mai multe discipline în același timp, în ceea ce reprezintă un sistem de management integrat.

Pentru fiecare disciplină există standarde specifice care stabilesc cerințele pentru un sistem de management (ex. ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, etc). O organizație ce urmărește să obțină certificarea sistemului său de management trebuie să demonstreze, în cursul unui audit, că satisface cerințele standardului/ standardelor utilizat(e) ca și referință pentru certificare.

Indiferent de disciplină, toate standardele de sistem de management solicită organizațiilor să definească roluri, responsabilități și autorități pentru personal, să dețină politici documentate, să stabilească obiective și acțiuni pentru a le îndeplini, să demonstreze operarea în condiții controlate, să monitorizeze, să măsoare, să analizeze și să evalueze performanța și să acționeze pentru a îmbunătăți continuu sistemul de management.

Un sistem de management poate fi implementat de către organizație cu personalul propriu sau prin utilizarea de consultanți externi. Este necesar ca sistemul de management să fie menținut și îmbunătățit continuu.

Pentru a fi folositor, sistemul de management trebuie să fie parte din activitățile curente ale organizației și nu un set de elemente separate de rutina operațională. Suportul din partea conducerii este vital pentru succesul oricărui sistem de management.Certificarea este o atestare din partea unei terțe părți (denumită organism de certificare) că sistemul de management implementat de către o organizație satisfacecerințele unuia sau mai multor standarde (documente). Nu organizația în sine este subiectul certificării ci sistemul său de management.Procesul de certificare începe cu transmiterea unei cereri de către organizația interesată. Cererea furnizează informațiile necesare pentru ca organismul de certificare să înțeleagă ce se dorește a fi certificat și să planifice resursele pentru a furniza serviciul de certificare.

Se semnează un contract pentru certificarea sistemului de management.

Auditul de certificare este realizat pentru a evalua dacă cerințele standardului/ standardelor sunt implementate corespunzător. Echipa de audit este formată dintr-unul sau mai mulți membri iar durata auditului depinde de o serie de factori precum standardele implicate, dimensiunea organizației, activitățile sale, locațiile operate, etc.

În situația în care concluziile auditului sunt pozitive și nu există alte elemente care ar putea afecta decizia de certificare, organismul emite certificatul/ certificatele de conformitate.

Documentul Reguli Generale pentru Certificarea Sistemelor de Management conține informații detaliate despre modul în care procesul de certificare funcționează și care sunt cerințele pentru a obține și menține certificarea.Certificarea unui sistem de management este valabilă pentru 3 ani în condițiile parcurgerii cu succes a auditurilor de supraveghere anuale.Auditurile de supraveghere au rolul de a confirma că sistemul de management certificat continuă să respecte cerințele aplicabile.

Organizația este informată cu privire la planificarea auditurilor de supraveghere la momentul obținerii certificării.

În cel de-al treilea an de valabilitate a certificării are loc auditul de recertificare iar organizația intră într-un nou ciclu de 3 ani similar celui anterior.În situația în care auditurile de supraveghere nu sunt efectuate așa cum este planificat certificarea sistemului de management poate fi suspendată. Pe parcursul suspendării certificarea este temporar invalidă.Apelurile se referă la decizii ale RIGCERT cu privire la o anumită certificare (ex.neacordare, suspendare, retragere, etc) în vreme ce reclamațiile se pot referi la varii aspecte precum: activitatea personalului RIGCERT, activități ale organizațiilor certificate de către RIGCERT, activități ale unor terți ce dețin relații cu RIGCERT, etc.

Apelurile și reclamațiile trebuie transmise prin email la office@rigcert.org.

Personalul RIGCERT ce ia parte la analiza și decizia referitoare la un apel sau o reclamație nu este implicat în activitățile la care se referă respectivul apel/ respectiva reclamație.

Această analiză poate include acțiuni precum audituri speciale sau solicitarea de informații de la părțile implicate și este finalizată cu o decizie comunicată tuturor părților.

Informații detaliate privind procesul de tratare a apelurilor și reclamațiilor găsiți în documentul Reguli Generale pentru Certificarea Sistemelor de Management.