SECOND

PARTY AUDITS

Pentru se menține pe piață și pentru a avea succes, o companie are nevoie de un proces de management al riscului care să acopere inclusiv acele riscuri asociate cu activitățile derulate de furnizori, parteneri, agenți sau alte terțe părți ce pot avea un impact semnificativ asupra operațiunilor sale.

Este cunoscut că în general o companie deține informații detaliate despre aproximativ 15% dintre furnizorii săi, în vreme ce restul reprezintă “teritoiu necunoscut”.

În același timp, dependența de terți este tot mai mare pentru foarte multe organizații care însă, deși aleg să subcontracteze activități, rămân responsabile față de clientul final inclusiv pentru lucrările realizate de subcontractanți.

Se pune întrebarea: cum poate o organizație să se asigure că subcontractanții săi respectă cerințele agreate? Există două soluții: fie utilizând o echipă de auditori interni, fie apelând la un furnizor de servicii de audit ce deține competența, experiența și resursele necesare pentru a derula audituri de secundă parte (sau audituri ale furnizorilor)

About Us

Auditurile furnizorilor (sau auditurile de secundă parte) sunt instrumente utile pentru a obține informații critice, necesare pentru selecția partenerilor de afaceri. Dezvoltarea unui corp de auditori interni este de regulă o soluție scumpă, astfel că utilizarea unui furnizor specializat de servicii de audit, așa cum este RIGCERT, a cărui competență și resurse sunt validate anual prin acreditările deținute dar și prin sutele de audituri finalizate cu succes; este o variantă mult mai avantajoasă.

Domeniile pentru auditurile de secundă parte includ: conformitatea cu cerințele contractuale (ex. respectarea SLA-urilor); cerințele de competență și autorizare pentru personalul implicat în activitățile contractate; respectarea cerințelor de sănătate și securitate; protecția datelor și controalele de securitatea informației; aranjamentele de management al continuității; cerințele de responsabilitate socială; etc. Evident cerințele sunt discutate și agreate în funcție de specificul fiecărui proiect.

Pentru solicitări sau informații suplimentare privind auditurile de secundă parte vă rugăm să ne contactați prin email la office@rigcert.org

Why work with us?

Accreditation

We provide accredited certification services recognized on every major market

Competence

Its vital to work with experienced professionals that can really understand your business

Partnership

Chances are you'll need more than just a one-time certification; and you'll have a partner